Monthly archive for November 2017

Meneguhkan Modernitas

Tuesday, den 28. November 2017

Modernisasi adalah ciri khas yang melekat kuat pada persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan sebagai pendukung perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam mencerahkan masyarakat yang tengah dalam kejumudan. Muhammadiyah menjadi pelopor pergerakan islam modern yang menawarkan gagasan perubahan dan kemajuan. Latar belakang lahirnya Muhammadiyah disebabkan pertama oleh penghayatan mendalam Kyai Haji Ahmad Dahlan dalam menelaah kandungan al-Quran […]

CategoryGerakan Sosial | 0 Kommentar »    

Long Life Education is powered by WordPress
Theme is Coded&Designed by Wordpress Themes at ricdes